Wil­li­ams vi­da­re i US Open-gen­rep

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Se­re­na Wil­li­ams är den högst ran­ka­de spe­la­ren som fort­fa­ran­de är med i ten­nistur­ne­ring­en Wes­tern & Sout­hern Open i New York. Hon slog ut den hårt slå­en­de ne­der­länds­kan Aran­txa Rus.

Årets upp­la­ga av Wes­tern & Sout­hern Open har flyt­tat från Cin­cin­na­ti till New York, för att spe­lar­na ska kun­na va­ra i en bubb­la in­för US Open, som in­leds den 31 au­gusti.

Fle­ra av top­par­na vi­sar dock tvek­sam form, och bå­de topp­see­da­de Ka­ro­li­na Plisko­va och två­an So­fia Ke­nin tving­a­des läm­na sing­el­tur­ne­ring­en i and­ra om­gång­en.

Och det såg ut som att tre­an – Se­re­na Wil­li­ams – kun­de gå sam­ma väg. Men den 23-fal­di­ga Grand Slam vin­na­ren tog till slut hem det tred­je och av­gö­ran­de se­tet i tiebre­ak ef­ter 7–6, 3–6, 4–6, mot ne­der­länds­ka Rus, som sak­nar WTA-ti­tel. Det kräv­des 2 tim­mar och 49 mi­nu­ters spel in­nan Wil­li­ams kun­de ko­ras till se­g­ra­re.

– Det var tufft. Det var en rik­tigt fy­sisk match där­u­te, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.