Mat­cher­na i Eu­ro­pe­an Cup flyt­tas

Hufvudstadsbladet - - Sport -

BK-46, Cocks och HIFK:s herr­lag ska spe­la EHF Eu­ro­pe­an Cup den här sä­song­en.

Den in­ter­na­tio­nel­la klubb­lagstur­ne­ring­en skul­le ur­sprung­li­gen in­le­das med den and­ra om­gång­en i ok­to­ber.

På tis­da­gen med­de­la­de det eu­ro­pe­is­ka hand­boll­för­bun­det EHF att tur­ne­rings­star­ten skjuts fram med en må­nad på grund av co­ro­na­vi­rus­lä­get i Eu­ro­pa.

En­ligt de nya pla­ner­na ska den and­ra om­gång­en av Eu­ro­pe­an Cup spe­las den 14–22 no­vem­ber me­dan den tred­je om­gång­en spe­las den 12–20 de­cem­ber.

I och med att de in­ter­na­tio­nel­la mat­cher­na flyt­tas kom­mer ock­så det fin­länds­ka för­bun­det att tving­as gö­ra ju­ste­ring­ar i FM-li­gans match­pro­gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.