Ru­u­su­vu­o­ri ut­sla­gen – US Open näs­ta

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Ita­li­e­na­ren Mat­teo Ber­ret­ti­ni be­seg­ra­de Emil Ru­u­su­vu­o­ri i den and­ra om­gång­en i ATP Mas­ter­stu­re­ring­en i New York i USA.

21-åri­ga fin­länds­ka ko­me­ten Ru­u­su­vu­o­ri tog hem det förs­ta se­tet med 6–4 in­nan den 34-åri­ga världs­åt­tan res­te sig och tog hem den thril­ler­ak­ti­ga mat­chen.

Ber­ret­ti­ni vann and­ra set ef­ter tiebre­ak och tog hem det tred­je se­tet med 7–5 och avan­ce­ra­de till tred­je om­gång­en.

”Det var en oer­hört jämn match där det hand­la­de om någ­ra få po­äng och cen­ti­me­ter. I slu­tet av and­ra set då jag bröt hans ser­ve bor­de jag ha spe­lat mer ag­gres­sivt”, sä­ger Ru­u­su­vu­o­ri i ett press­med­de­lan­de.

”I det tred­je se­tet fick han grepp om min ser­ve och jag kun­de in­te läng­re stå emot. Just nu känns det tomt men jag är nöjd med hel­he­ten. Jag kän­ner att jag gått fram­åt un­der pa­u­sen”.

Ru­u­su­vu­o­ri lig­ger på 100:e plats på världs­rank­ning­en. Näs­ta vec­ka spe­lar Ru­u­su­vu­o­ri i US Open.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.