Sté­fan Stur­la Si­gur­jons­son

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Född: 1959.

● Fa­milj: Fru Pet­ra Högnäs och bar­nen Sand­ra, Sol­veig, adam Thor och an­na ali­na och sju is­lands­häs­tar på is­land.

● Yr­ke: Skå­de­spe­la­re, re­gis­sör, för­fat­ta­re.

● Ak­tu­ell med: med boken Flaekju­rof (2020). Skri­ver på sin fjär­de bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.