Rökt räk­sal­lad med avo­ka­do

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

Räk­sal­lad kan bli hur gott som helst. Här kom­mer den i en här­lig va­ri­ant med späns­ti­ga blad, grod­dar, mo­gen avo­ka­do och rök­ta rä­kor som man får ska­la själv.

för 4 per­so­ner, 10 mi­nu­ter

2 på­sar fär­dig sal­lads­bland­ning 1 li­tet tråg al­fal­fag­rod­dar 1 för­pack­ning körs­bärsto­ma­ter 1 li­ten röd­lök 3 mog­na avo­ka­do 350–400 g rök­ta rä­kor (el­ler 2 bur­kar rök­ta muss­lor) 2 ci­tro­ner 1 li­me 1–2 msk oliv­ol­ja flingsalt

att äta till:

rostat bröd

Gör så här:

1. Skölj och lägg upp sal­lads­grun­den i en skål el­ler di­rekt på tall­ri­kar. Top­pa med grod­dar, tunt ski­vad röd­lök och körs­bärsto­ma­ter skur­na i hal­vor.

2. De­la avo­ka­don på läng­den, ske­da ur frukt­köt­tet och lägg över sal­la­den. Ring­la över spar­samt med ol­ja. De­la en ci­tron på mit­ten och pres­sa saf­ten över sal­la­den. Sal­ta lätt.

3. Ra­da upp rök­ta rä­kor längs ena kan­ten, al­ter­na­tivt drop­pa rök­ta, av­run­na muss­lor över sal­la­den. Gar­ne­ra med ci­tron och li­me. Strö på flingsalt och ser­ve­ra med rostat bröd.

FOTO: TT

En sallad gjord på det all­ra go­das­te – mo­gen avo­ka­do, rök­ta rä­kor och oliv­ol­ja med ci­tron­s­mak. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.