Jark­ko Fin­ni

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●●48-åri­ge Fin­ni är känd som Yle Ur­hei­lus ex­pert­kom­men­ta­tor och har också fun­ge­rat som trä­nings­le­da­re för fram­gångs­ri­ka Jy­vä­skylän Kent­täur­hei­li­jat.

●●Fin­ni har bland an­nat va­rit trä­na­re för stjär­nor som Noo­ralot­ta Ne­zi­ri och El­mo Lak­ka.

●●Un­der sin ak­ti­va fri­id­rotts­kar­riär var Fin­nis gren ti­o­kamp. Mel­lan 1992-97 vann han ett guld och fy­ra sil­ver i Ka­le­va­spe­len.

●●Då han vann FM-guld 1994 re­pre­sen­te­ra­de han också Fin­land i hem­ma-EM där han kom på 17:e plats.

●●Fin­ni vann JVM-sil­ver 1990 och JEM-sil­ver året där­på. Hans per­son­bäs­ta i ti­o­kamp är 7 843 po­äng – ett re­sul­tat som ha­de räckt till FM-guld i al­la upp­la­gor av Ka­le­va­spe­len se­dan 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.