Ste­fan vid spi­sen

Hufvudstadsbladet - - Mat & Dryck -

HBL-pro­fi­len Ste­fan Lund­berg lå­ter oss ta del av si­na lätt­la­ga­de re­cept var­je må­nad, sam­ti­digt som han be­rät­tar om histo­ri­er­na och män­ni­skor­na bakom ma­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.