Dju­ren i lit­te­ra­tu­ren Ti­di­ga­re i se­ri­en:

Hufvudstadsbladet - - Sport -

● Lit­te­ra­tu­ren be­fol­kas in­te ba­ra av män­ni­skor ut­an också av hun­dar, kat­ter, häs­tar och många and­ra djur. I se­ri­en Dju­ren i lit­te­ra­tu­ren stif­tar vi när­ma­re be­kant­skap med någ­ra av dem.

● I del 10/10 skri­ver Han­ne­le Mi­kae­la Ta­i­vas­sa­lo om Cheshi­re­kat­ten i Lewis Car­rolls Alice i Un­der­lan­det (1865).

● Pia Ingström 14.7 om vil­da bes­tar i de ka­na­den­sis­ka sko­gar­na.

Ma­lin Slot­te 16.7 om Do­ris Les­sings

● Om kat­ter.

● Isa­bel­la Rothberg 21.7 om grå­sug­gan i Pe­ne­lo­pe Li­velys Ett hus ut och in.

● Fredrik Sonck 23.7 om hun­den

Buck i Jack Lon­dons Skri­et från

vild­mar­ken (1903)

● An­ders Lars­son 30.7 om mun­gon Rik­ki-tik­ki-ta­vi i Kiplings

Djung­el­bo­ken

● An­ni­ka Hällsten 2.8 om Nils Hol­gers­son och gäs­sen i Sel­ma La­ger­löfs bok Nils Hol­gers­sons un­der­ba­ra re­sa ge­nom Sve­ri­ge.

● Mar­ti­na Mo­li­is-Mell­berg 4.8. om vild­svi­nen i Han­nah Lutz kort­ro­man Vild­svin.

● Jo­han­na Holmström 16.8 om bi­na i Sylvia Plat­hs dikt­sam­ling

Ari­el.

● To­ve Djup­sjö­bac­ka 20.8 om häs­ten Gra­ne i Wag­ners ope­ra­cy­kel Ni­be­lung­ens ring.

● Je­a­net­te Öh­man 22.8 om ab­bor­rar och Jo­nat­han Safran Fo­ers bok Äta djur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.