Ing­en Mes­si på Bar­ce­lo­nas vi­rus­test­ning

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Kri­gar sig Lio­nel Mes­si bort från Bar­ce­lo­na? Su­per­stjär­nan dök ald­rig upp på klub­bens ob­li­ga­to­ris­ka vi­rus­test­ning och får där­med in­te del­ta i mån­da­gens trä­ning. Det skri­ver fle­ra spans­ka me­di­er och ny­hets­by­rån AFP.

Ar­gen­ti­na­rens från­va­ro ökar spe­ku­la­tio­ner­na om att han är på väg bort från den spans­ka stor­klub­ben. 33-åring­en ska re­dan på för­hand ha med­de­lat Bar­ce­lo­na att han in­te tänk­te dy­ka upp till hel­gens sam­ling, där spe­lar­na på sön­da­gen ge­nom­gick ob­li­ga­to­ris­ka co­vid-19-tes­ter för att på mån­dag star­ta trä­ning­en in­för kom­man­de sä­song.

I tis­dags kom chock­be­ske­det att Mes­si krävt att få läm­na Bar­ce­lo­na, klub­ben han an­slöt till som 13-åring.

Näs­ta La Li­ga-sä­song bör­jar om mind­re än två vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.