Djo­ko­vic vann fi­na­len – fort­satt obe­seg­rad

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

No­vak Djo­ko­vic är in­te ba­ra en­sam om att ha vun­nit al­la ATP-ten­ni­sens Mas­ter­stur­ne­ring­ar. Nu har han dess­utom gjort det två gång­er. Ser­ben vann fi­na­len i Cin­ci­nat­ti Mas­ters mot Mi­los Ra­o­nic med 2–1 och får nu en än­nu stör­re fa­vo­rit­stäm­pel in­för US Open.

Hit­tills i år är ten­ni­sens världs­et­ta No­vak Djo­ko­vic oslag­bar. Se­gern i Cin­ci­nat­ti Mas­ters, flyt­tad från Ohio till New York på grund av sä­ker­hets­ap­pa­ra­ten kring co­vid-19 in­för näs­ta vec­kas US Open, gör att han har 23–0 i mat­cher 2020.

Den in­ne­bär ock­så att han nu har vun­nit al­la nio Mas­ters-tur­ne­ring­ar, ni­vån när­mast un­der grand slam, minst två gång­er. Ing­en spe­la­re för­u­tom Djo­ko­vic har över hu­vud ta­get vun­nit samt­li­ga nio Mas­ters. Det var hans 35:e Mas­ter­sti­tel och han tan­ge­ra­de där­med ock­så Ra­fael Na­dals re­kord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.