Hufvudstadsbladet

Cur­ry­vänd häl­le­fi­lé

Vå­gar man kryd­da fis­ken li­te ex­tra får man nju­ta av spän­nan­de sma­ker. Cur­ry är ovän­tat.

- TT Food · Seafood · Fish Dishes

för 4 per­so­ner, 25 mi­nu­ter

600 g häl­le­fi­lé el­ler röd­spät­ta­fi­lé 1 dl ve­te­mjöl 1 msk cur­ry salt och vit­pep­par smör till stek­ning

att äta till:

ris 200–300 gram oska­la­de rä­kor kör­bärsto­ma­ter ci­tron dill

Gör så här:

1. Ska­la rä­kor­na. Spa­ra någ­ra oska­la­de till gar­ne­ring. Skölj och ko­ka ri­set i lätt­sal­tat vat­ten. Ugns­ba­ka körs­bärsto­ma­ter­na.

2. Se till att fis­ken är skinn- och ben­fri. Blan­da ve­te­mjöl med en knapp te­sked salt, ett krydd­mått vit­pep­par och en mat­sked cur­ry. Vänd fis­ken i bland­ning­en och klap­pa fast pa­ne­ring­en med öp­pen hand.

3. Stek i me­delvarm panna med gans­ka myc­ket smör så att fis­ken kan ösas med fett un­der stek­ning­en. Be­räk­na stek­ti­den till 2 mi­nu­ter per si­da, nå­got läng­re om fis­ken är tjock. För­de­la över­bli­vet fett ovan­på den upp­lag­da fis­ken. Lägg på ska­la­de och oska­la­de rä­kor. Ser­ve­ra med ris, dill, ci­tron och körs­bärsto­ma­ter.

 ?? FO­TO: TT ?? Till den­na rätt an­vänds skinn- och ben­fri röd­spät­ta- el­ler häl­le­fi­lé.
FO­TO: TT Till den­na rätt an­vänds skinn- och ben­fri röd­spät­ta- el­ler häl­le­fi­lé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland