Hufvudstadsbladet

Po­li­sen: Bom­ben pla­ce­ra­des un­der gräns­be­vak­ning­ens bil med­ve­tet

- HBL Crime · Incidents

Den per­son som miss­tänks ha pla­ce­rat en spräng­ladd­ning un­der en bil i Tor­neå viss­te att bi­len till­hör­de gräns­be­vak­ning­en. Det me­nar Centralkri­mi­nal­po­li­sen som fort­sät­ter ut­re­da mo­ti­vet till gär­ning­en.

Det var i bör­jan av au­gusti som en spräng­ladd­ning de­to­ne­ra­de i Tor­neå un­der en skåp­bil som an­vän­des av Gräns­be­vak­nings­vä­sen­det.

En per­son är häk­tad miss­tänkt för då­det. Man­nen, född 1982, miss­tänks för sa­bo­tage och spräng­äm­nes­brott.

Inga per­sonska­dor upp­stod i ex­plo­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland