Hufvudstadsbladet

La­zio för­läng­er med skyt­te­kung­en

- Tt Sports · Soccer · Ciro Immobile · Serie A

La­zio-an­fal­la­ren Ci­ro Im­mo­bi­le stod för 36 mål på 37 mat­cher i Se­rie A den gång­na sä­song­en och vann skyt­te­li­gan.

För det be­lö­nas nu 30-åring­en med ett nytt kon­trakt med klub­ben, skri­ver La­zio på sin hem­si­da. Kon­trak­tet är skri­vet till 2025. Im­mo­bi­le ut­sågs ny­li­gen till årets an­fal­la­re i den ita­li­ens­ka li­gan.

La­zio slu­ta­de på fjär­de plats i ta­bel­len och är där­med kla­ra för Cham­pi­ons Le­a­gue-spel.

Den nya Se­rie A-sä­song­en star­tar 19 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland