Hufvudstadsbladet

Lös­ning till tis­dags­kryss 32

-

Pri­ser går till Ro­bert Karl­man i Bolls­ta, Fol­ke Te­gen­gren i Gran­kul­la och Al­va Lil­je­roth i Lapp­vik. Vi gra­tu­le­rar!

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland