Hufvudstadsbladet

RÄTTELSER

- Architecture · Arts · Kotka

●●●Hbl 14.8.2020, si­dan 10: I ar­ti­keln om Väs­tersundom sko­la stod det att hu­vud­bygg­na­den är den en­da be­va­ra­de bygg­na­den av trä ri­tad av ar­ki­tekt The­o­dor Hö­i­jer. I Kot­ka finns dock Svens­ka sam­sko­lans och brand­sta­tio­nens gam­la trä­hus som är ri­ta­de av Hö­i­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland