Pap­par­del­le med skink­sås

Lätt­la­gat och gott, vad mer kan man be­gä­ra av en pas­ta­rätt? Skink­så­sen kan även ser­ve­ras till kokt blom­kål och po­ta­tis.

Hufvudstadsbladet - - News - TT

För 4 per­so­ner, 25 mi­nu­ter

400 g lätt­rökt skin­ka i bit alt. kass­ler 1 gul lök 1/2 pur­jo­lök 1 msk oliv­ol­ja 3 dl mjölk 1 dl gräd­de 1 msk konc. kyck­ling­fond 1 tsk tim­jan majs­stär­kel­se salt och svart­pep­par

Att äta till:

pas­ta, gär­na pap­par­del­le blan­dad sal­lad

Gör så här:

1. Skär skin­kan i mind­re bi­tar. Hac­ka den gu­la lö­ken och strim­la pur­jo­lö­ken fint. Fräs skin­ka och lök med oliv­ol­ja i en ka­strull. Ef­ter nå­gon mi­nut till­sätts mjölk, gräd­de, fond och tim­jan. Låt allt ko­ka upp, red med majs­stär­kel­se och låt så­sen sju­da i 5 mi­nu­ter. Sma­ka av med salt och pep­par.

2. Ko­ka upp rik­ligt med vat­ten i en stor ka­strull. Sal­ta och lägg i pas­tan som får ko­ka knappt den tid som står på för­pack­ning­en.

3. Slå upp i durk­slag och drop­pa över li­te oliv­ol­ja fö­re ser­ve­ring. Blan­dad sal­lad el­ler är­tor pas­sar bra till.

FO­TO: TT

Var­dags­pas­ta. Skink­så­sen är la­gom kryd­dig ■ och pas­sar ut­märkt att ser­ve­ra med bre­da pas­ta­band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.