Pod­den Vet­skap

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Vet­skap är pod­den där hu­ma­nis­ter och sam­hälls­ve­ta­re be­rät­tar om sin forsk­ning och ger nya per­spek­tiv på bå­de väl­kän­da äm­nen och över­ras­kan­de fe­no­men. Pro­gram­värd: Han­na Nordenswan.

●●sls.fi/vet­skap

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.