Som­ma­ren var­ma­re än van­ligt

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Den gång­na som­ma­ren var var­ma­re än van­ligt i he­la lan­det, in­for­me­rar Me­te­o­ro­lo­gis­ka in­sti­tu­tet. Da­gar­na med hög­som­mar­vär­me var 40 till an­ta­let, me­dan de un­der mer ty­pis­ka som­rar va­rit i me­del­tal 33.

Det ås­ka­de re­la­tivt li­te un­der som­ma­ren, med re­la­tivt få blix­tar un­der åskväd­ren. Ock­så au­gusti var var­ma­re och mind­re reg­nig än van­ligt, 9 da­gar med hög­som­mar­vär­me upp­mät­tes.

Flest da­gar med hög­som­mar­vär­me, 28 styc­ken, re­gi­stre­ra­des vid en ob­ser­va­tions­sta­tion i Åbo.

Fo­to: em­ma strömberg/sPt

Den var­ma som­ma­ren loc­ka­de många att ba­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.