Da­vid Sil­va har tes­tat po­si­tivt för co­ro­na­vi­rus

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Da­vid Sil­va läm­na­de Man­ches­ter Ci­ty i som­ras ef­ter tio år, över 400 mat­cher och 14 tit­lar.

Men de­bu­ten i Re­al So­ci­e­dad kan drö­ja nå­got då han tes­tat po­si­tivt för co­ro­na­vi­ru­set.

Den 34-åri­ga mitt­fält­se­le­gan­ten har inga sym­tom och han mår en­ligt klub­ben bra. Han sit­ter nu i ka­ran­tän hem­ma i vän­tan på att vi­ru­set ska släp­pa ta­get om ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.