Bal­tiskt mot­stånd för HIFK, BK-46 och Cocks

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Eu­ro­pe­is­ka hand­boll­för­bun­det EHF lot­ta­de på tis­da­gen match­pa­ren för den and­ra om­gång­en i Eu­ro­pe­an Cup. Den förs­ta om­gång­en spe­las in­te alls ut­an de fin­länds­ka la­gen HBK-46, Cocks och HIFK går in i tur­ne­ring­en i den and­ra om­gång­en. Dic­ken har valt att in­te del­ta i tur­ne­ring­en.

HIFK mö­ter let­tis­ka ZRHK TENAX Do­be­le, Cocks ställs mot HC Dra­gu­nas Klai­pe­da och BK-46 drab­bar sam­man med HC Tal­linn.

För Ka­risla­get BK är mot­stån­det minst ex­o­tiskt ef­tersom est­nis­ka HC Tal­linn del­tar i FM-li­gans grundse­rie den här sä­song­en och la­gen möts två gång­er i den in­hems­ka li­gan.

De förs­ta mat­cher­na spe­las 14– 15 no­vem­ber och re­tur­mat­cher­na en vec­ka se­na­re. Cocks och BK46 in­le­der på hem­ma­plan me­dan HIFK spe­lar förs­ta mat­chen på bor­ta­plan.

FO­TO: THO­MAS SUNDSTRöM

Andre­as Rönn­berg och hans BK46 mö­ter HC Tal­linn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.