Sti­na Ek­blad

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● född 1954 i den ös­ter­bott­nis­ka byn solf.

● Ut­bil­da­des vid oden­se te­a­ter i Dan­mark och har spe­lat så­väl te­a­ter som film i Dan­mark.

● ar­be­ta­de vid stock­holms stads­tea­ter 1980–1988 och har se­dan dess va­rit an­ställd vid Dra­ma­ten. Har även va­rit verk­sam som lä­ra­re vid te­a­ter­hög­sko­lan i stock­holm.

● spe­la­de 1986 hu­vud­rol­len som ag­nes von kru­sen­stjer­na i Mai Zet­ter­lings kri­ti­ker­ro­sa­de spel­film Amo­ro­sa, för vil­ken hon be­lö­na­des med en guld­bag­ge.

● spe­lar i höst på Dra­ma­ten i stock­holm: Elekt­ra och Kvin­nosta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.