Ti­dens rund­gång

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - DAN

Med hund­ratju­go da­gar kvar av året som knap­past blir det bäs­ta i vårt liv står många pla­ner kvar på si­do­spå­ret, och jag blev so­ci­alt in­ef­fek­tiv.

Jag re­ser yt­terst säl­lan kom­mu­nalt och flyr från ex­tro­ver­ta in­di­vi­der. Det kul­tu­rel­la ut­bu­det är skralt, jag hand­lar mat på un­der­li­ga ti­der.

Det po­si­ti­va mär­ker man om­si­der: Nu fick jag tid att stä­da skåp och li­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.