Kris­ta Si­eg­frids

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● Fin­lands­svensk ar­tist, pro­gram­le­da­re och sång­ers­ka.

● Född i de­cem­ber 1985, 34 år.

● Slog ige­nom då hon täv­la­de i tv-pro­gram­met The Vo­ice 2011.

● Det in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brot­tet kom 2013 då hon re­pre­sen­te­ra­de Fin­land i Eu­ro­vi­sions­schla­ger­fes­ti­va­len med lå­ten Mar­ry Me.

● Gif­te sig med den lång­va­ri­ga ton­års­kär­le­ken Jan­ne Grön­roos 2017. Skil­de sig två år se­na­re.

● Möt­te den nya kär­le­ken via ge­men­sam­ma vän­ner i Ams­ter­dam. Ska bli mam­ma i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.