STUDENTJUB­ILEUM

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

50 år. Jåp­li­ga åt­tan, el­ler stu­den­ter från Han­gö sam­ly­ce­um 1970, fi­ra­de 50-års­ju­bi­le­um på Högså­ra. Med på ju­bi­le­et var An­ders Mo­li­is-Mell­berg, Britt-He­len Can­do­lin (Sö­der­man), Hen­rik Sai­rio, Vi­van Thö­lix (Sö­der­ström), Di­san Sjöstrand (Nylund), Tomy Wass och Rolf Strand­berg.

70 år. Nor­sens stu­dent­klass 8 L från 1950 fi­ra­de 70-års­ju­bi­le­um i au­gusti på re­stau­rang Fis­ken på dis­ken i Helsing­fors. När­va­ran­de var Gustaf Sund­man, Bengt Ny­holm och Carl-Olof Björ­ke­s­tam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.