Lä­ka­re sö­ker svar på van­li­ga häl­so­frå­gor

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Kan in­lär­ning av ett nytt språk brom­sa de­mens? Är ve­gansk kost häl­so­sam­ma­re än bland­kost? Hur kan man en­kelt öka mäng­den järn i kos­ten? Kan män skyd­da sig mot prosta­tacan­cer?

I den tre­de­la­de se­ri­en ”Lä­ka­ren vet nog” i ”Pris­ma” för­sö­ker lä­ka­ren Mi­chael Mos­ley och hans kol­le­ger ge tit­tar­na svar på om van­li­ga me­di­cins­ka på­stå­en­den stäm­mer. De tit­tar ock­så på vil­ka be­hand­ling­ar som är bäst för oli­ka åkom­mor.

YLE TV1 19.00

FO­TO: BBC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.