Gårds­bac­kas köp­cent­rum­kvar­ter byggs om helt i vin­nan­de för­slag

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Det vin­nan­de för­sla­get Vael­lus är ett cent­rum där man främst rör sig till fots el­ler med cy­kel. En stor un­der­jor­disk par­ke­rings­hall skul­le byg­gas för bi­lar­na. Vin­nar­för­sla­get för­verk­li­gas in­te som så­dant men kan ange ton i den fort­sat­ta pla­ne­ring­en.

HBL

Käl­la Helsing­fors stad, Ar­ki­tek­by­rån Opus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.