Pig­ga fin­län­da­re mot Wa­les

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●●1. Lu­kas Hra­decky. All­tid att li­ta på. Nä­ra att kni­pa Mo­o­res av­slut från någ­ra me­ter.

●●2. Ju­ha­ni Oja­la. Spe­la­de en­kelt och gjor­de det mesta rätt.

●●3. Glen Ka­ma­ra. All­tid spel­bar, all­tid med en lös­ning. Märk­ligt om in­te en stör­re klubb än Rang­ers kö­per upp ho­nom snart.

●●4. Il­ma­ri Nis­ka­nen. Blan­da­de och gav men visst var det en lands­lags­de­but med mer­smak.

●●5. Jo­el Po­h­jan­pa­lo. ”Dang­er” lev­de stund­tals upp till sitt smek­namn. Ryk­ten pla­ce­rar ho­nom i Leeds Uni­ted. Vo­re häf­tigt vär­re i så fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.