Se­re­na Wil­li­ams vi­da­re i ra­ka set

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Se­re­na Wil­li­ams fort­sät­ter sin jakt på än­nu en grand slam-ti­tel.

Rys­ka Mar­ga­ri­ta Gas­par­jan bjöd upp till spel, men or­ka­de in­te stå emot Wil­li­ams, som vann med 6–2, 6–4 i US Opens and­ra om­gång.

Mö­tet mel­lan den 23-fal­di­ga grand slam-mäs­ta­ren och Mar­ga­ri­ta Gas­par­jan från Ryss­land var över på drygt 90 mi­nu­ter.

I tred­je om­gång­en vän­tar lands­ma­nin­nan Slo­a­ne Step­hens som vann tur­ne­ring­en 2017.

– Hon är en så bra spe­la­re. Det ser ald­rig an­sträng­an­de ut, och sen, pang, har hon sla­git in fem vin­nan­de slag.

Tred­je­see­da­de Wil­li­ams ja­gar au­stra­lis­kan Mar­ga­ret Courts re­kord på 24 sing­el­tit­lar i grand slam-sam­man­hang.

FO­TO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.