Co­achen

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Mat, mo­tion och sömn – det be­hö­ver vi al­la för att må bra. HBL:s ex­pert på väl­be­fin­nan­de, Anna Markelin, skri­ver här om sun­da lev­nads­va­nor var­je lör­dag. Det finns fil­mer till al­la hen­nes och Lou­i­se Mérus re­cept på web­ben, på www.hbl.fi/coachen­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.