Vil­ka skal­bag­gar är li­ka?

Hufvudstadsbladet - - Pyssel -

I sko­lans bi­o­lo­gi­sal finns många gam­la sam­ling­ar av in­sek­ter. När Tim öpp­nar en av lå­dor­na hit­tar han sex sto­ra skal­bag­gar, ekox­ar! De fles­ta sak­nar li­te de­lar, det är fak­tiskt ba­ra två styc­ken som är rik­tigt he­la. Vil­ka då?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.