Bo Lo­ver

Hufvudstadsbladet - - Front Page - MATIAS VON SCHANTZ 0500 870 872 | MATIAS@BO.FI

Vi på Bo tyc­ker att det bäs­ta med Matias är hans öp­pen­het och vän­lig­het. Det är allt­så in­te alls kons­tigt att han har ett enormt nät­verk. Of­ta hit­tas kö­pa­ren i hans eg­na kon­takt­nät­verk re­dan fö­re förs­ta vis­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.