Mis­s­tänkt kniv­man gri­pen i Bir­ming­ham

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

En 27-årig man har gri­pits mis­s­tänkt för mord ef­ter sön­da­gens kni­v­at­tac­ker i cen­tra­la Bir­ming­ham, då en per­son dog och sju ska­da­des.

Den miss­tänk­te greps i om­rå­det Sel­ly Oak vid fy­ra­ti­den på mån­dags­mor­go­nen, lo­kal tid, en­ligt po­li­sen.

Utre­dar­na upp­ger att kni­v­at­tac­ker­na, som äg­de rum på fy­ra oli­ka plat­ser in­om lop­pet av två tim­mar, kan kopp­las sam­man men att det in­te finns någ­ra tec­ken på ter­ror­mo­tiv.

– Det­ta (gri­pan­det) är helt klart ett stort fram­steg men vår ut­red­ning fort­sät­ter. Vi be­hö­ver kom­ma i kon­takt med samt­li­ga vitt­nen som såg vad som hän­de och som än­nu in­te pra­tat med oss, sä­ger po­lis­be­fä­let Ste­ve Gra­ham.

Av de sju som ska­da­des be­fin­ner sig två per­so­ner i kri­tiskt till­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.