An­su Fa­ti Spa­ni­ens yngs­te mål­skytt nå­gon­sin

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

17-åri­ge An­su Fa­ti de­bu­te­ra­de från start i det spans­ka lands­la­get och gjor­de det på bäs­ta sätt i 4–0-se­gern mot Ukrai­na. Nu är han lan­dets yngs­te mål­skytt ge­nom ti­der­na.

Det tog in­te läng­re än en och en halv mi­nut för Bar­ce­lo­nas su­per­ta­lang att ut­mär­ka sig även i det spans­ka lands­la­get när han de­bu­te­ra­de från start mot Ukrai­na.

17-åring­en, som gjor­de sitt förs­ta lands­lags­fram­trä­dan­de med in­hop­pet i 1–1-mat­chen se­nast mot Tyskland, blev boll­fö­ran­de i of­fen­sivt straff­om­rå­de där han fäll­des av mitt­bac­ken Ser­hiy Kryvtsov.

Do­ma­ren döm­de straff och fram klev Re­al Madrid-stjär­nan Ser­gio Ra­mos som tryck­te in 1–0. Sam­me Ra­mos höll sig även fram­me i den 29:e mat­chen och nic­ka­de in 2–0 – men kort där­på var strål­kas­tar­lju­set åter på An­su Fa­ti.

Från sin of­fen­si­va väns­ter­po­si­tion fick han bol­len ut­an­för straff­om­rå­des­lin­jen och smek­te vac­kert in bol­len i det bort­re hör­net via stol­pen. Full­träf­fen in­ne­bär att han nu är den yngs­te spe­la­ren nå­gon­sin att gö­ra mål för det spans­ka lands­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.