RÄTTELSER

Hufvudstadsbladet - - News -

Hbl 21.9.2020 sidan 21: Det rys­ka or­det tja­ga be­ty­der just spräng­tic­ka, in­te svamp som det stod i ar­ti­keln om sko­gens svar­ta guld.

Hbl 24.9.2020 sidan 26: De gu­la blom­mor­na på Häst­kul­la gård är jord­ärt­skoc­kor. Det stod fel­ak­tigt kro­närt­skoc­ka i ar­ti­keln om vakt­lar i tors­dags­ma­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.