■■ Prins Da­ni­el

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

och integ­ra­tions­mi­nis­ter To­mas Ene­roth provsit­ter ka­bi­nen i det 19-sit­si­ga svens­ka el­fly­get som en­ligt pla­ner­na ska kun­na fly­ga som­ma­ren 2026. Bakom dem har fö­re­ta­get He­art Ae­rospa­ces grun­da­re – An­ders Forslund och Kla­ra Andre­as­son – bän­kat sig. Längst bak sit­ter lands­höv­ding An­ders Da­ni­els­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.