Mainz väg­ra­de trä­na

Hufvudstadsbladet - - Sport - Tt

Spe­lar­na i Bun­de­s­li­ga­klub­ben Mainz väg­ra­de trä­na på ons­da­gen. Or­sa­ken var känslo­mäs­si­ga dis­kus­sio­ner in­om la­get kring Adam Sza­lai, upp­ger klub­ben.

Mainz vill en­ligt tysk me­dia bli av med ung­ra­ren Sza­lai. Tid­ning­en Bild upp­ger att an­fal­la­ren har ta­git strid för att spe­lar­na ska få till­ba­ka lön som de av­stod när co­ro­nakri­sen stop­pa­de allt li­ga­spel i vå­ras.

Tid­ning­en Kic­ker me­nar att det är en kon­flikt mel­lan trä­na­ren Achim Bei­er­lor­zer och Adam Sza­lai som lig­ger bakom att klub­ben vill gö­ra sig av med 32-åring­en.

Mainz in­led­de Bun­de­s­li­ga­sä­song­en med en för­lust, 1–3 bor­ta mot Leip­zig, och möter Stuttgart hemma på lör­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.