KuPS ång­ar på – en se­ger från Eu­ro­pa Le­a­gue

KuPS är i fan­tas­tisk form och fort­sät­ter im­po­ne­ra i Eu­ropa­fot­bol­len. Ef­ter 2–0 mot li­tau­is­ka mäs­ta­ren FK Sudu­va är man klar för playoff­run­dan i Eu­ro­pa Le­a­gue-kva­let. En se­ger till krävs för att dröm­men om grupp­spe­let går i upp­fyl­lel­se.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TOMMI WILLBERG tommi.willberg@ksf­me­dia.fi

När KuPS in­led­de sitt kval­spel till Cham­pi­ons Le­a­gue med 0–5 bor­ta mot nors­ka Mol­de var det in­te myc­ket som ta­la­de för suc­cé ute i Eu­ro­pa för Ku­o­pi­os stolt­het. Men väl i kva­let till Eu­ro­pa Le­a­gue har KuPS – som dess­utom vun­nit sex ra­ka li­ga­mat­cher – kom­mit i gång. I den andra kvalom­gång­en, dit KuPS ham­na­de ef­ter för­lus­ten mot Mol­de, slog man Slo­van Bra­tisla­va på straf­far ef­ter en sen KuPS-kvit­te­ring i för­läng­ning­en.

Nu är KuPS re­dan klart för den av­gö­ran­de playof­f­om­gång­en i Eu­ro­pa Le­a­gue. Det ef­ter en snygg 2–0-se­ger över li­tau­is­ka mäs­tar­la­get FK Sudu­va i kvalom­gång tre.

– Det var en jät­te­bra match av oss i dag. Vi för­sva­ra­de bra och gjor­de två mål. Vi var bätt­re och tog en fin se­ger, sä­ger KuPS:s Ur­ho Nis­si­lä åt Yle Ur­hei­lu.

Ef­ter en halv­tim­me ut­an rik­ti­ga mål­chan­ser av hem­ma­la­get sat­te bac­ken Sa­ku Sa­vo­lai­nen en lång boll in i an­fall­s­zo­nen som Igors Ta­ra­sovs snyggt nic­ka­de fram till bras­sen Lucas Rang­el som skick­ligt pe­ta­de in bol­len i 31:a mi­nu­ten. Rang­el flyt­ta­de till KuPS från ös­ter­ri­kis­ka andra­li­gans SV Kap­fen­berg i mit­ten av ju­li. Se­dan dess har han nä­tat fy­ra gång­er på sex li­ga­mat­cher. Nu vi­sa­de han sig va­ra guld värd ock­så i Eu­ro­pa Le­a­gue-kva­let.

I andra halv­lek ja­ga­de Sudu­va en kvit­te­ring men i stäl­let var det KuPS som slog till. Den let­tis­ka mitt­bac­ken Ta­ra­sovs klev fram som match­hjäl­te då han nic­ka­de in 2–0 på en hör­na då tju­go mi­nu­ter åter­stod. Siff­ror­na höll fram till slut­sig­na­len och KuPS no­te­ra­des för klubb­histo­ri­ans bäs­ta re­sul­tat i Eu­ropa­fot­bol­len.

En se­ger mot vin­na­ren från mat­chen mel­lan Djur­går­den och ru­mänska CFR Cluj (som spe­la­des i går kväll) skul­le ge KuPS en hi­sto­risk plats i grupp­spe­let i Eu­ro­pa Le­a­gue. Den av­gö­ran­de mat­chen spe­las den 1 ok­to­ber.

– Vi har spe­lat två goda Eu­ro­pa­mat­cher. Nu om vi fort­sät­ter på sam­ma sätt så kan vi vin­na, sä­ger Nis­si­lä.

FOTO: LEHTIKUVA/MATIAS HONKAMAA

Lucas Rang­el pe­tar in se­ger­må­let in­klämd mel­lan Sudu­vas för­svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.