LÄSARBILDE­N

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - FOTO: RAINE JOHNS­SON

■ Mot sö­der och var­ma­re trak­ter. Al­la bryr sig in­te om strik­ta­re re­se­re­kom­men­da­tio­ner. Fle­ra floc­kar med tra­nor har un­der de se­nas­te da­gar­na flu­git sö­derut över Fins­ka vi­ken i tjän­ligt vä­der. Ving­ar­na rör sig mak­ligt och emel­lanåt kan hund­ra­tals fåg­lar vi­la på ving­ar­na och ba­ra ståt­ligt gli­da fram i plog­for­ma­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.