Par får för­fal­let hus i Ita­li­en på hal­sen

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

I ok­to­ber 2018 kö­per Bill och Ma­rie det för­fall­na Pa­laz­zo Ci­ril­lo i byn Ter­mi­ni Ime­re­se på Si­ci­li­en – men vad har de köpt egent­li­gen? För att kun­na ge­nom­fö­ra pro­jek­tet för en rim­lig bud­get be­hö­ver de re­no­ve­ra så myc­ket som möj­ligt själ­va.

YLE FEM 17.25

FOTO: YLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.