Jät­te­spel­ning med au­stra­liskt pop­band

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

1991 fram­träd­de det au­stra­lis­ka ban­det INXS på Wem­bley Sta­di­um i Lon­don in­för en publik på 72 000. Nu vi­sas kon­ser­ten, i HD-ver­sion. Un­der led­ning av sång­a­ren Mi­chael Hut­chence fram­för INXS hit­lå­tar som ”New sen­sa­tion”, ”Mys­ti­fy”, och ”Need you to­night”.

YLE TEEMA 22.45

FOTO: YLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.