Spjut­kas­ta­re blic­kar till­ba­ka på kar­riä­ren

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Gäst är spjukt­kas­ta­ren Te­ro Pit­kämä­ki som har av­slu­tat sin id­rotts­kar­riär. När ett barn flyt­tar hem­i­från hand­lar det om en stor för­änd­ring för he­la fa­mil­jen. Tit­tar­na får föl­ja en flytt i Helsing­fors. Pro­gram­le­da­re är Tu­u­li­an­na To­la och Tot­ti To­i­vo­nen

YLE TV1 18.30

FOTO: AN­DERS WIKLUND/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.