BLEV DU UT­AN TID­NING?

Hufvudstadsbladet - - Serier -

Stor­helsing­fors Pos­tis mor­gon­dis­tri­bu­tion 0200-127 127 jour­ti­der mån–fre 6.30–16.00, lö 7.00–12.00, sö 7.30–12.00. Ute­bliv­na tid­ning­ar le­ve­re­ras i re­gel sam­ma dag för­ut­satt att an­mä­lan gjorts var­da­gar fö­re kl. 11, lö–sö fö­re 12.

Öv­ri­ga Ny­land Pos­tis mor­gon­dis­tri­bu­tion tfn 0200 127 127, må-fr kl. 6.30-16, lö 7–12, sö 7.30–12. Om du ringer se­nast kl. 8 får du i re­gel tid­ning­en än­nu sam­ma dag.

Pos­tis dags­dis­tri­bu­tion tfn 0100 85165 kl. 8-16. Ra­se­borg, In­gå och Han­gö (mor­gon­dis­tri­bu­tion) 06-784 8930. Mån-fre kl. 06-08, lö-sö kl. 06-10.

Kyrkslätt, Sjun­deå, Lo­jo, Hög­fors, Mänt­sälä, Num­miPu­su­la, Vich­tis, Ker­vo, Träskän­da, Hy­vinge, Hyrylä, Jo­ke­la, Ma­ri­e­fors, Borg­näs (KSF Me­di­as kund­tjänst) tel. 09-1253 500, må-fre kl. 8-12 och 13-16. Lah­tis 03–7575 285, mån–fre 6.30–10, lö–sö 7–11.

Tam­mer­fors 020 451 5523, var­da­gar kl. 6 - 16 och lör­dag - sön­dag kl. 6 -12.

Åbo med om­nejd (Lou­nais-Su­o­men Ti­e­to­ja­kelu): 02-269 3434 mån–fre kl. 6–16.30, lö–sö kl. 7–11. Va­sa 06-784 8930. Mån-fre kl. 06-08, lö-sö kl. 06-10.

Öv­ri­ga Ös­ter­bot­ten (adres­se­rad ut­del­ning, Posti) 0100 85165, Öv­ri­ga Fin­land Posti 0200-127127 jour­tid mån–fre 6.30– 16, lö 7–12, sön 7.30–12.

Åland (Åland post) 018–636 700, var­da­gar 8–14. Öv­ri­ga ti­der te­le­fon­sva­ra­re.

Adres­se­rad ut­del­ning Posti 0100 851 65.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.