Hufvudstadsbladet

Trump tap­par i si­na väl­jar­grup­per?

- Elections · US Politics · Politics · Donald Trump · Hillary Clinton · Jill Biden · Melania Trump · Chelsea Clinton

● En av­gö­ran­de frå­ga kan va­ra hur pre­si­dent Do­nald Trump står sig i de väl­jar­grup­per där han var star­ka­re än Hil­la­ry Clin­ton i va­let 2016. Bå­de de grup­per han nätt och jämnt tog hem, till ex­em­pel väl­ja­re över 65 år och för­orts­bor, och de som han vann med god mar­gi­nal: Vi­ta kvin­nor och vi­ta låg­ut­bil­da­de. Ser Bi­den ut att bli stark i Trump­grup­pen låg­ut­bil­da­de vi­ta, så kan det va­ra en in­di­ka­tor på att Bi­den gör ett bra val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland