Hufvudstadsbladet

Di­e­go Ma­ra­do­na – någ­ra plock

- Diego Maradona · Buenos Aires · A.A. Argentinos Juniors · Boca Juniors · Argentina · UEFA · La Plata

● Född: den 30 ok­to­ber 1960 i Lanús, en för­ort till Bu­e­nos Aires.

● Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re/an­fal­la­re.

● Klubb­lag: Ar­gen­ti­nos Ju­ni­ors, Boca Ju­ni­ors, Bar­ce­lo­na, Na­po­li, Se­vil­la, Newells Old Boys.

● Världs­mäs­ta­re med Ar­gen­ti­na 1986. Sil­ver 1990.

● Ita­li­ensk mäs­ta­re med Na­po­li 1987, 1990. Ue­fa cup­vin­na­re med Na­po­li 1989. Ar­gen­tinsk mäs­ta­re med Boca Ju­ni­ors 1981.

● Gift med Clau­dia Villa­fañe 1984–2004. Pa­ret har två dött­rar. Ma­ra­do­na har en­ligt me­di­e­upp­gif­ter sam­man­lagt åt­minsto­ne åt­ta barn.

● I dag: trä­na­re för det ar­gen­tins­ka klubb­la­get Gim­na­sia de La Pla­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland