Hufvudstadsbladet

Vem blir USA:s näs­ta pre­si­dent?

- Elections · US Politics · Politics · United States of America · Donald Trump · Melania Trump · Joe Biden · Jill Biden

Det dra­ma­tis­ka ame­ri­kans­ka va­let hål­ler på att av­gö­ras. Re­pu­bli­ka­ner­nas sit­tan­de pre­si­dent Do­nald Trump ut­ma­nas av de­mo­kra­ter­nas Joe Bi­den. Kom­mer USA snart att ha en ny pre­si­dent? Vi får föl­ja allt i val­va­kan där Ro­sa Ket­tumä­ki, Tom­my Frän­ti och Ju­ha Hi­e­ta­nen är vär­dar. YLE 1 5.30

 ?? FO­TO: AP ??
FO­TO: AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland