Hufvudstadsbladet

Unga be­rät­tar om sin schi­zo­fre­ni

- Health · Medicine

Schi­zo­fre­ni är en all­var­lig psy­ki­a­trisk sjuk­dom med bland an­nat rös­ter in­u­ti hu­vu­det som sym­tom. Förr stäng­de man in schi­zo­fre­na på an­stal­ter, men med mo­dern vård går det att kla­ra sig med sjuk­do­men. Unga schi­zo­fre­ni­ker be­rät­tar hur de har lyc­kats få kon­troll över sjuk­do­men. YLE 1 19.00

 ?? FO­TO: YLE ??
FO­TO: YLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland