Hufvudstadsbladet

Mi­chael åker på le­gen­da­riskt tåg­spår

- George Michael · Darwin · Michael Portillo · Port Augusta · Augusta

Mi­chael Por­til­lo tar den le­gen­da­ris­ka tåg­lin­jen ”The Ghan” mel­lan Port Au­gus­ta och Dar­win och åker längs en av värl­dens mag­ni­fi­kas­te järn­vägsrut­ter. Un­der fär­den träf­far han re­pre­sen­tan­ter för ur­folk, mö­ter Austra­li­ens em­blem­djur och fi­rar An­zac­da­gen. YLE TEEMA 21.15

 ?? FO­TO: YLE ??
FO­TO: YLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland