VALLOITETTUJEN ALUEIDEN JUU­TA­LAIS­TEN KOHTELU

Toinen maailmaansota - - Sodan Alkusoitto -

Sak­sa­lais­ten mie­hi­tys Itä­val­las­sa ja Tšek­kos­lo­va­kias­sa toi suu­ria juu­ta­lai­syh­tei­sö­jä sak­sa­lais­ten hal­lin­taan. Suu­ret juu­ta­lais­va­rat ja osa­keo­mis­tuk­set ta­ka­va­ri­koi­tiin luo­vu­tet­ta­vak­si sak­sa­lai­sil­le. Tu­han­net pie­net juu­ta­lais­liik­keet sul­jet­tiin tai myy­tiin ar­ja­lai­sil­le omis­ta­jil­le. Juu­ta­lai­sia ryös­tet­tiin, ja hei­dät pa­ko­tet­tiin jät­tä­mään omai­suu­ten­sa, jos he pyr­ki­vät maan­pa­koon ul­ko­mail­le. Muut maat oli­vat ha­lut­to­mia myön­tä­mään vii­su­mia, kos­ka niil­lä oli jo ta­sai­nen vir­ta pa­ko­lai­sia ha­ke­mas­sa tur­va­paik­kaa. Noin 130 000 itä­val­ta­lais­ta ja 35 000 Tšek­kos­lo­va­kian juu­ta­lais­ta on­nis­tui pa­ke­ne­maan en­nen so­taa. Lä­hes kaik­ki maa­han jää­neet tu­hot­tiin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.