MAR­SALK­KA KLIMENT VOROŠILOV (1881–1969)

Toinen maailmaansota - - Talvisota -

Aiem­mas­ta me­tal­li­työ­läi­ses­tä Kliment Vo­roši­lo­vis­ta tu­li var­hain bol­se­vik­ki­puo­lu­een jä­sen, ja hän toi­mi Ve­nä­jän si­säl­lis­so­dan ai­ka­na Sta­li­nin esi­kun­nas­sa. Hä­nes­tä tu­li 1925 Neu­vos­to­lii­ton so­ti­las- ja lai­vas­to­asioi­den kan­san­ko­mis­saa­ri (vuo­des­ta 1934 puo­lus­tus­mi­nis­te­ri), vaik­ka hä­nel­lä oli vain vä­hän so­ti­laal­lis­ta ko­ke­mus­ta. Hän oli epä­suo­sit­tu ken­raa­li­kun­nas­sa, jos­sa mo­net pi­ti­vät hän­tä tie­tä­mät­tö­mä­nä so­ti­la­s­asiois­ta, mut­ta hän oli lii­an lä­hel­lä Sta­li­nin si­sä­pii­riä, jot­ta ku­kaan oli­si us­kal­ta­nut haas­taa hän­tä. Suo­men tal­vi­so­ta näyt­ti vih­doin jo­pa Sta­li­nil­le, et­tä Vorošilov oli epä­pä­te­vä, ja hä­net kor­vat­tiin Sem­jon Ti­mošen­kol­la pian sen jäl­keen. Hän sel­viy­tyi kai­kis­ta Sta­li­nin puh­dis­tuk­sis­ta, ja hä­nes­tä tu­li Neu­vos­to­lii­ton pre­si­diu­min pu­he­mies 1953; hä­net pa­ko­tet­tiin eroa­maan 1960.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.