CHURC­HILL EN­SIM­MÄI­SES­SÄ MAA­IL­MAN­SO­DAS­SA

Toinen maailmaansota - - Churchill Nousee Johtoon -

Churc­hill aloit­ti en­sim­mäi­ses­sä maa­il­ma­so­das­sa ku­ten toi­ses­sa­kin, lai­vas­to­mi­nis­te­ri­nä. Dar­da­nel­lien ka­ta­stro­faa­li­sen so­ta­ret­ken jäl­keen turk­ki­lai­sia vas­taan Churc­hil­lin oli hy­väk­syt­tä­vä nöy­ryyt­tä­vä alen­nus. Vail­la lä­hes mi­tään te­ke­mis­tä suu­rim­man osan vuo­des­ta 1915 hän al­koi maa­la­ta, ja sii­tä tu­li yk­si hä­nen elä­män­sä suu­rim­mis­ta in­to­hi­mois­ta. Lo­pul­ta hän mat­kus­ti län­si­rin­ta­mal­le ja odot­ti ni­mi­tys­tä ken­raa­lik­si, mut­ta jou­tui hy­väk­sy­mään evers­ti­luut­nan­tin ar­von Ro­y­al Scots Fusi­lier­sis­sa. Hän oli etu­lin­jas­sa ja päi­vit­täi­ses­sä hen­gen­vaa­ras­sa tam­mi­kuus­ta tou­ko­kuu­hun 1916, jol­loin hä­net kut­sut­tiin Lon­too­seen, ja va­rus­te­lu­mi­nis­te­ri hä­nes­tä tu­li hei­nä­kuus­sa 1917. Se oli vii­mei­nen ker­ta, jol­loin Churc­hill osal­lis­tui so­ti­la­so­pe­raa­tioon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.